OBJEDNÁVKY JE MOŽNÉ ROBIŤ AJ CEZ :

frederico.mahora@gmail.com

TOPlist


POŠTOVNÉ
PLATBA

SLOVENSKÁ POŠTA - PLATBA DOBIERKOU


-OBJEDNÁVKA DO 100,EUR - POŠTOVNÉ A BALNÉ + DOPRAVA 2,69.- eur

 

-OBJEDNÁVKA NAD 100,-EUR - POŠTOVNÉ A BALNÉ + DOPRAVA ZDARMA

 

OBJEDNÁVKY

OBJEDNÁVKY JE MOžNé STORNOVAŤ A MENIŤ DO CHVíLE, KýM VáM NEBUDE ODOSLANý PREDPOKLADANý TERMíN ODOSLANIA ZáSIELKY.

POTOM SA STáVAJú OBJEDNáVKY ZáVäZNé, PRETOžE Sú Už V PROCESE VYBAVOVANIA.

POKIAĽ SA ROZHODNETE OBJEDNÁVKU ZMENIŤ, ALEBO STORNOVAŤ DAJTE NÁM PROSÍM VČAS VEDIEŤ CEZ NAPÍŠTE NÁM.

ZA SPOLUPRÁCU A POCHOPENIE ĎAKUJEME.

DORUČENIE

OBJEDNáVKY ODOSIELáME SLOVENSKOU POšTOU I.TRIEDOU.

OD OZNáMENIA ODOSLANIA VášHO BALíčKA + 1DEň, VáM BUDE DORUčENý.

V PRíPADE VášHO NEZASTIHNUTIA Sú BALíčKY ULOžENé NA POšTE PO DOBU 17 DNí.

BALÍČKY DORUČUJE DORUČOVATEĽ SLOVENSKEJ POŠTY.

V PRÍPADE VÁŠHO NEZASTIHNUTIA VÁM NECHÁ OZNÁMENKU O JEHO DORUČENÍ.

V PRíPADE NEZANECHANIA OZNáMENKY O ULOžENí BALíčKA NáS PROSíM KONTAKTUJTE.

DOBA DODANIA 5 - 14 DNÍ.

NEPREVZATÉ ZÁSIELKY

V PRÍPADE ŽE OBJEDNÁVKU NEPREBERIETE:

STORNO - POPLATOK ZA KAŽDÝ VAMI OBJEDNANÝ VÝROBOK 3.- + 3,60.- POŠTOVNÉ A BALNé